José da Silva Pereira

José da Silva Pereira is, naast dhr. Teixeira, een door ons zeer gerespecteerd fokker waar wij hele fijne paarden van hebben kunnen kopen die wij nu met trots in Nederland zien!

Naast fokker hebben wij dhr. Pereira ook als een heel bijzonder, warm en gewaardeerd persoon mogen leren kennen.

Qua omvang en geschiedenis is de fokkerij van Pereira in het geheel niet te vergelijken met die van dhr. Teixeira. Pereira heeft zijn fokkerij helemaal zelf gestart en alles uit pure liefhebberij en op kleine schaal opgebouwd. Hij bezit een hotel (www.miraparque.com) in Lissabon waar hij natuurlijk meer dan fulltime mee bezet was.

Hij is een groot liefhebber van paarden uit de Veiga-bloedlijnen. Vrijwel alle merries in zijn fokker zijn afkomstig uit de lijnen van de Coudelaria Nacional, en hij fokt doorgaans altijd met Veiga-hengsten. Deze combinaties leveren vaak prachtige en werkwillige fokprodukten op.

De betrokkenheid van dhr. Pereira bij zijn paarden is enorm. Hij is een liefhebber die, toen zijn gezondheid dat nog toeliet, elke dag graag even de weide in liep en zijn paarden aanhaalde. Bij hem werden de merries ook zorgvuldig bijgevoerd en hij zorgt ervoor dat het land zomers besproeid wordt waardoor er gras kan blijven groeien. Zoals de fokmerries bij Teixeira het meest zelf uit moeten zoeken en erg sober worden gehouden, zijn de paarden van dhr. Pereira meestal (te) goed op gewicht.

Helaas is dhr. Pereira sr. (87 jaar) erg ziek en kan hij zijn grote hobby niet meer uitoefenen. Hij kan nog bij uitzondering de paarden opzoeken, maar het is zijn zoon Pedro die zich bekommert om het wel en wee op de boerderij in Santarèm.

Aangezien Pedro een meer dan fulltime baan heeft om het hotel goed te runnen is het niet mogelijk om de paardenfokkerij door te zetten zoals deze was, en heeft Pedro op twee merries na alle paarden van en voor zijn vader moeten verkopen.

Gelukkig hebben wij in de loop van de jaren vele prachtige ‘Pereira’ paarden mogen importeren, waardoor wij nog lang van de door Pereira opgezette fokkerij mogen genieten, te weten:

Ria, Ratao, Quebec, Soajo, Xarrama, Xoa, Xalapo, Xangai, Sintra, Unica, Rociana, Damba, Diana, Chitembo, Chinguar, Estarola, Bailundo en onze belofte voor de toekomst: Ginja.

Geef een reactie